Proiectului 146587- Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Beneficiar proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF: Ministerul Educației https://www.edu.ro/PROF  
Partener 1 – proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF:  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/
Partener 14 proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF: Casa Corpului Didactic Prahova https://ccdph.ro/wp/proiect-prof/
Banner

Organizarea și desfășurarea activităților tip mentoral, la nivelul comunităților de învățare, realizate în cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III și PROF IV, activitățile de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică -BPP, inclusiv a formării de tip mentoral, prevăzute de OME nr. 4223 din 06.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului https://www.eprof.ro/