Consiliul Părinților

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

  • Președinte – IVAȘCU CLAUDIU
  • Vicepreședinți – DULAMĂ DUMITRA; ȘUICĂ ELIZA

Membrii Consiliul Reprezentativ Al Părinților sunt președinții comitetelor de părinți ai claselor, după cum urmează: