Școala Primară

Actele necesare pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare:

 

 

 1. Cerere tip de înscriere – se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului( completarea electronică a acesteia se face de către un membru al comisiei în prezența părintelui)
 2. Copie după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal,
 3. Copie după certificatul de naștere al copilului,

COPIILE VOR FI CERTIFICATE CONFORM CU ORIGINALUL DE SECRETARUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNDE SE FACE ÎNSCRIEREA PE BAZA PREZENTĂRII DOCUMENTELOR ORIGINALE 

 1. Adeverință medicală ( eliberată de medicul de familie cu mențiunea

                                      ”CLINIC SĂNĂTOS ÎNSCRIERE CLASĂ PREGĂTITOARE” ), 

 1. Copia adeverinței care să ateste rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihomatice a copilului care împlinește vîrsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019 inclusiv. 

Evaluarea se face la CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ-( CABINET CARE FUNCȚIONEAZĂ SUB EGIDA CJRAE PRAHOVA) cu sediul la Școala Gimnazială G.Enescu din localitatea Sinaia în perioada 26 februarie-20 martie 2019, în baza programării pe care părintele o va face la telefonul 0727525987 profesor concilier BRASLAȘU CONSTANȚA

 

Documente necesare la evaluare:

 1. Adeverință medical APT PENTRU ȘCOALĂ
 2. Copie după certificatul de naștere al copilului
 3. Copie după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal,
 4. Copiile actelor trebuie însoțite de originale pentru a fi certificate conform cu originalul

 Perioada de înscriere este :

 ETAPA a I-a

 • 4 martie – 22 martie 2019 intervalul orar 8.00-16.00 ( LUNI-VINERI )
 • 29 martie 2019 afișarea:
 • Copiilor înmatriculați
 • Număr locuri rămase libere
 • Lista copiilor neînscriși după prima etapă

ETAPA a II-a

 • 02 aprilie-08 aprilie 2019 între orele 8.00-16.00 înscrierea la secretariatul unității de învățământ de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă
 • 11 aprilie 2019 – AFIȘAREA LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT A LISTELOR FINALE ALE COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

                                                                                                                                                 DIRECȚIUNEA

     


                                 

CONSILIERE

 

Nr.crt
NUMELE SI PRENUMELE CADRU DIDACTIC
CLASA
ZIUA
ORA
1
PIRVU CLAUDIA
PREGATITOARE
MARTI
12-13
2
RECHIȚEAN TATIANA
I-a  A
MIERCURI
12-13
3
PRIOTEASA OANA
I- a  B
JOI
12 – 13
4
LAZAR RALUCA MARIA
II -a
JOI
12 – 13
5
DANESCU MIRELA
III-a A
MIERCURI
12 – 13
6
GHETEA MARIA
III-a B
LUNI
12 – 13
7
BANU SIMONA
        IV-a A
        LUNI
12 – 13
8
PAUN MARIANA
        IV-a B
         LUNI
12-13