Liceu

CONSULTAȚII CU PĂRINȚII

CLASA  a – IX-a – diriginte prof. FLOȘTOIU MIHAIL  – luni ora 12 – 13

CLASA a – X-a – diriginte prof. Șuică Florin – marți ora 13-14

CLASA a – XI-a – diriginte prof. Zanguropulos Cornelia – miercuri ora 13-14

CLASA a – XII-a – diriginte prof. Mihăiescu Nicoleta – miercuri ora 14-15