Ştiri şi evenimente

Activitățile de învățare on-line

VĂ INFORMĂM CĂ PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITĂȚILEDE ÎNVĂȚARE ON-LINE ESTE OBIGATORIE.PĂRINȚII/ TUTORII/ SUSȚINĂTORII LEGALI SUNT RUGAȚI SĂ IATOATE MĂSURILE NECESARE PENTRU A ASIGURA ACCESUL ȘIPARTICIPAREA ELEVILOR/ PREȘCOLARILOR LA ACTIVITĂȚILE DEÎNVĂȚARE ON-LINE.Recomandări privind organizarea activității didactice on-line în condiții de securitate Read more

Proiectul Rose

31.iulie.2018 – Liceul Teoretic, Orașul Azuga a primit aprobarea grantului pentru proiectul depus în cadrul ROSE. 9. noiembrie.2018 – S-a început procedura de achiziții în cadrul proiectului

Nota de informare

Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA, cu sediul în AZUGA, telefon 0244326801, fax: 0244326801, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULEMANTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Read more