Scurt Istoric

Momente din istoria școlii:

– În 1884 își deschidea porțile școala primară din Azuga. Clădirea fost ridicată din inițiativa regelui Carol I care a donat terenul pe care s-a înălțat construcția. În anul înființării erau înscriși 62 de elevi. Primul învățător, care a avut și funcția de director, se numea Chitănescu, iar prima învățătoare se numea Stănculescu. Pentru că școala era frecventată și de elevi sași, copiii învățau limba germană cu profesorul Bardas.

– La sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, populația Azugii a fost în continuă creștere datorită dezvoltării industriei. Ca urmare a sporit și numărul de elevi, iar spațiul existent în vechea școală nu mai era suficient. Se construiește o altă clădire, modernă, care a fost inaugurată în 1912. În incinta școlii se afla și un spațiu de locuit destinat cadrelor didactice.

– În 1957, pe lângă Școala Generală, a fost înființată o secție de liceu seral, necesară instruirii tinerilor muncitori din fabricile care funcționau în Azuga. Prestigiul acestei secții de liceu a fost dat de numărul mare de absolvenți care au urmat cursurile învățământului superior sau postliceal.

– La începutul anilor `60 ai secolului trecut a fost dat în folosință localul școlii din strada Independenței.

– În 1990, școala din Azuga a primit statutul de Liceu Teoretic.